Macquarie University

Giới thiệu về chương trình liên kết đào tạo

1.5 năm học tại Học viện Ngoại giao và 2 năm học tại Úc

Cơ sở vật chất

Trang thiết bị hiện đại, giảng đường lớn với sự hỗ trợ của khoa học công cùng số lượng lớn phòng thí nghiệm được đầu tư cơ sở vật chất phù hợp, tiên tiến

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật thông tin mới nhất