Về thông tin

CHúng tôi là ai?

Trực thuộc Bộ Ngoại Giao với bề dày hơn 60 năm hình thành và phát triển

Mục tiêu phát triển

Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của cả nước, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng ngang tầm quốc tế, được xã hội và các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao.


Cơ sở nghiên cứu, tham mưu chính sách đối ngoại cho Đảng, Nhà nước và thực hiện vai trò ngoại giao kênh 2. Sinh viên Học viện có nhiều cơ hội được tham dự, hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng của Bộ Ngoại giao.

Môi trường đào tạo
quốc tế

với hơn 100 sinh viên Lào, Mông Cổ, Kazak-shtan, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha hằng năm.

Môi trường
năng động

với hơn 100 sinh viên Lào, Mông Cổ, Kazak-shtan, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha hằng năm.

CHúng tôi là ai?

Các trường đối tác

Chương trình liên kết đào tạo Học viện Ngoại giao là chương trình học tập được chia làm 2 giai đoạn. Sinh viên sẽ bắt đầu học tập ở Việt Nam tại Học viện Ngoại giao trong giai đoạn 1 nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng vững chắc trước khi chuyển tiếp học tập tại các Đại học hàng đầu trên thế giới

Xếp hạng # 0 trên thế giới

Xếp hạng # 0 trên thế giới

Xếp hạng # 0 trên thế giới

Xếp hạng # 0 trên thế giới

Xếp hạng # 0 trên thế giới

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật thông tin mới nhất