Câu hỏi thường gặp

Chuẩn bị cho lộ trình phía trước

Câu hỏi thường gặp

3 năm (1.5 năm học tại Học viện Ngoại giao, 1.5 năm học tại trường Đại học Victoria, New Zealand)