Victoria Wellington

Giới thiệu về chương trình liên kết đào tạo

Chương trình hợp tác giữa Đại học Victoria Wellington, New Zealand và Học viện Ngoại giao, Việt Nam Top đại học hàng đầu trên thế giới về đào tạo ngành Khoa học Chính trị, Quan hệ Quốc tế, Truyền thông

Cơ sở vật chất